2019-2 Juni

An English translation is provided at the end. No rights could be derived from it.

Het verslag van de voorjaarsvergadering heeft u onlangs ontvangen. Toch hebben we wat nieuwtjes voor u. Over bewoners in ons pand die met grote verrekijkers uit het raam spieden: Twitchers.

Tuinfeest zaterdag 13 juli

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor een feest in de Fluwelen Tuin. Dat feest wordt gehouden voor de drie VVE’s die rond de tuin gelegen zijn (Allegro, Mythos en Parabel) en die ook gezamenlijk eigenaar zijn van de tuin.

Er vindt een borrel plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur, en vervolgens een Indonesisch buffet. De kosten voor de borrel bedragen € 2,50 voor de hapjes en € 1,25 per drankje. Het buffet kost € 13,-per persoon. Verdere details staan in de uitnodiging. U kunt zich nog opgeven voor dat tuinfeest tot en met zaterdag 29 juni. Als u de uitnodiging, en dus het antwoordstrookje kwijt bent, kunt u uiteraard ook een eigen bevestiging in de bus doen op Muzenplein 43 (Cor Stempher).

Vuilnis

Vaak vinden we bij controle tassen met lege flessen en verhuisdozen in of naast de containers. Soms wel eens gebruikt frituurvet. Dat is niet de bedoeling. De vuilophaaldienst neemt het dan ook niet mee.

  • Klein huishoudelijk afval kunt u kwijt in stevige, dichtgemaakte zakken in de afvalcontainers die zich in een ruimte bij elk portiek bevinden. Elke woensdag worden die geleegd; eenmaal per maand worden de containers schoongemaakt.
  • Chemisch afval (medicijnen, schoonmaakmiddelen, olie) en kleine electrisch apparaten kunt u inleveren bij apotheken, drogisterijen en electronica winkels
  • Al uw ander huishoudelijk afval – papier, kartonnen (verhuis-)dozen, glaswerk, plastic, drankpakken, blikjes – kunt u kwijt in de gemeentelijke containers op de hoek Muzenstraat en Fluwelen Burgwal, ca. 2 minuten lopen.
  • Grof huisvuil zoals matrassen, meubilair en grote electrische apparaten zoals wasmachines e.d kunt u laten ophalen door de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel.nr. 14070 of via http://www.gemeentedenhaag/afval.

Onderverhuur

We willen graag dat alle bewoners prettig wonen. Nachtelijke schoonmaak van het appartement boven u, ratelende rolkoffers die u vroeg in de ochtend wakker maken om het goedkoopste vliegtuig te halen en gestommel van late stappers horen daar niet bij. Om overlast door kortstondig onderverhuur, bijvoorbeeld via AirBnB, tegen te gaan staat de VvE het niet toe een appartement voor korter dan drie maanden te verhuren. Wanneer een appartement verhuurd wordt, of in gebruik gegeven wordt, wordt van de eigenaar verwacht dat de huurder een gebruikersverklaring tekent. Het formulier gebruikersverklaring vindt u in Twinq onder Administratie –> Belangrijke Documenten

Buitenschilderwerk

Vanaf augustus 2018 heeft groot schilderwerk door SG-Onderhoud plaatsgevonden aan de buitenzijde van kozijnen, ramen en deuren van ons complex Allegro. Tot de eerste oplevering, eind december 2018, verliep dit werk ongeveer conform de planning en uiterst voorspoedig. Bij de eerste oplevering zijn er nog een aantal opleverpunten geconstateerd. Die heeft de schilder eind januari 2019 voor het grootste deel opgelost.

Ook toen bleven er echter nog wat punten openstaan. Er zijn nog aanvullende afspraken gemaakt met individuele eigenaars/bewoners, maar helaas hebben we moeten constateren dat er bewoners zijn die de gemaakt afspraken niet nakwamen en op de afgesproken tijd toch niet aanwezig waren. Gelukkig was de firma SGOnderhoud zo voorkomend om, tegen de gebruikelijke gang van zaken in, nog een paar keer terug te komen.

In een brief aan betrokken bewoners is gemeld dat vrijdag 14 juni de laatste dag was dat het resterende werk nog kon worden gedaan. Daar waar nog openstaande zaken zijn, zal de schilder deze niet meer oppakken. Individuele eigenaars/bewoners zullen dat zelf moeten doen. Het VVE bestuur beschikt vanaf week 28 wel over verf in de toegepaste kleuren wit, blauw en grijs. Het is mogelijk om wat verf bij het VVE bestuur te krijgen. U kunt dit aanvragen bij André Wijnen (MP 43).

Op maandag 17 juni heeft een eindgesprek plaatsgevonden met de heer Stef Groenendijk (SG Onderhoud) en Patrick Hendriks (van ’t Hof Rijnland, toezichthouder). Door het bestuur is daarbij aangegeven dat wij in het algemeen zeer te spreken zijn over het geleverde werk. Ook de heer Hendriks heeft als toezichthouder aangegeven dat het werk goed is uitgevoerd. Eenzelfde verklaring is afgegeven door de verffabrikant (Wijzonol) waarvan een vertegenwoordiger ook een aantal malen het werk heeft bezocht.

Er is een aantal ramen en deuren vervangen. Het oorspronkelijke gevingerlaste vurenhout is daarbij vervangen door hardhout (meranti), waardoor de kans op nieuwe houtrot sterk is verminderd. We willen echter alle eigenaars/bewoners verzoeken om af en toe naar de staat van het schilderwerk te kijken, en zo nodig hier en daar zelf een kleine onvolkomenheid bij te tippen. De juiste verf is, zoals al gezegd, beschikbaar bij het bestuur. Voor de goede orde: dit geldt natuurlijk alleen voor het buitenwerk.

Over ongeveer drie jaar (2021-2022) zal weer een kleine schilderbeurt (een zogenaamde bijwerkbeurt) plaatsvinden.

Fluwelen Burgwal 56

Het voormalige pand van de Vrijmetselarij aan de Fluwelen Burgwal 56 – aan de kant van de poort – wordt verbouwd tot een complex van 8 appartementen. We hebben op zijn vraag de architect laten weten geen toestemming te verlenen voor het bouwen van voorzieningen zoals brandtrappen in of boven onze tuin. Desondanks hebben wij geconstateerd dat er stiekem en illegaal bodemmonsters zijn genomen in onze tuin. We hebben het bureau hierover aangeschreven, maar geen reactie ontvangen. Wilt u foto’s maken en het bestuur melden als u activiteiten aan of bij het pand ziet?

Schilderen portalen en de lift gangen/vervanging vloerbedekking

Nu het buiten schilderwerk is afgerond, vinden we het ook wel weer eens tijd voor het opknappen van het binnenschilderwerk, te weten de entreehallen op de begane grond en de lifthallen op de verdiepingen.

Het schilderwerk van de entreehallen op de begane grond zal door het bestuur worden geïnitieerd. Het zou dan prettig zijn als er per portiek een paar vrijwilligers zijn die mee willen helpen. Het is allemaal niet zoveel werk, in een paar uurtjes is het wel gebeurd. Uiteraard zorgt het bestuur voor enige “versnaperingen” bij deze arbeid … U kunt zich nu al als vrijwilliger opgeven. Op basis van deze opgaven zullen we een definitieve datum prikken (een zaterdagmiddag in juli of augustus).

Opgeven bij André Wijnen (MP 43) of andre-wijnen@ziggo.nl.

Het schilderwerk in de lifthallen op de verdiepingen zult u desgewenst zelf moeten doen, eventueel samen met uw buren. De VVE zal hiervoor muurverf en toebehoren beschikbaar stellen. Ook op te geven bij André Wijnen.

Zoals in de ALV besloten zal binnenkort de vloerbedekking in de lifthallen op de verdiepingen vervangen worden. De opdracht daarvoor is inmiddels uitgezet. U zult tijdig te horen krijgen wanneer de vloerbedekking vervangen wordt. Het lijkt dan handig om het schilderwerk in die lifthallen af te ronden vóór dat de nieuwe vloerbedekking gelegd is. Vervuiling (door verf) aan de nieuwe vloerbedekking zal voor rekening van de betreffende eigenaars worden verwijderd. Het is dus zaak om het schilderwerk tijdig op te pakken.

De Fluwelen Tuin

Op 6 juni heeft een vergadering plaatsgevonden van de VVE Fluwelen Tuin, waarin de VVE’s Allegro, Mythos en Parabel als eigenaren van deze tuin, vertegenwoordigd zijn.
In deze vergadering is het volgende besloten:

Het trappenhuis van de tuin naar de Parkeergarage Muzenplein zal worden schoongemaakt en geschilderd. Niet werkende lampen zullen worden gerepareerd of vervangen. De opdracht hiertoe is gegeven. De werkzaamheden zullen binnen niet al te lange tijd worden uitgevoerd.
Ook het toegangshek naar de tuin en de banken in de tuin zullen worden geschilderd.

Het slot van het tuinhek zal in 2020 worden vervangen. Per woning (Allegro) zullen drie sleutels worden besteld (rekening VVE).

Omdat de grindlaag op de tuinpaden niet meer is, wat het zou moeten zijn, is aan hovenier Engelsman gevraagd hier voldoende grind bij te storten.

Door de grote droogte van de vorige zomer heeft een behoorlijk aantal planten het loodje gelegd. In eerste instantie werd (door Engelsman) gedacht dat deze dit voorjaar wel weer op zouden komen, maar dat blijkt dus niet het geval. Een flink aantal planten zal door Engelsman worden vervangen/ bijgeplant. Om een vergelijkbaar “drama” in de toekomst te voorkomen is door de gezamenlijke VVE’s inmiddels een eenvoudig sproei installatie aangeschaft.

En verder:
De zwarte verlichtingspaaltjes (die al jaren niet meer functioneren) zijn verwijderd. Doordat de lampen aan de achterzijde van de berging blokken van Allegro zijn vervangen door (fellere) led-verlichting, is er ruimschoots voldoende licht in de tuin. Om die reden en om veiligheidsredenen zal de lamp onder de entreepoort niet worden vervangen.

Twitching vanaf het balkon

Twitching

Een “Twitcher” is iemand die op een lijst alle soorten vogels bijhoudt die hij of zij ziet. Wij doen meer dan dat en proberen elke individuele gevederde bezoeker te observeren en er een beetje over te leren. Een vogelaar in het Nederlands, maar “Twitcher” is een aanstekelijker woord.

Nederland herbergt enkele honderden vogelsoorten en heeft een van de hoogste concentraties vogels van Noordwest-Europa. Veel natuurliefhebbers en vogelaars komen elk jaar naar nationale parken en natuurgebieden in Nederland om een glimp op te vangen van de rijke verscheidenheidaan vogels. Het is echter niet nodig om grote afstanden af te leggen om een aantal interessante soorten tegen te komen: veel ervan zijn te vinden in onze stad!

In de afgelopen drie jaar hebben we bijgehouden welke soorten graag onze balkons en binnenplaats bezoeken, en dat hebben we in de onderstaande lijst samengevat. Het maken van lijsten zoals deze vraagt dat we behoorlijk wat tijd besteden aan observeren, dus als een kanttekening: maak je geen zorgen als je ooit twee mannen ziet staan die op hun balkons door een verrekijker turen. We zijn gewoon vogelliefhebbers! Dus zonder verder oponthoud, hier is onze lijst van vogelsoorten die u kunt bewonderen rond het Muzenplein.

De koolmeesParus major

Een felgekleurde passerevogel en de grootste van de meessoorten. Je kan hem herkennen aan zijn zwarte kop met witte wangen en zijn olijfkleurige achterkant. Zijn borst is helder geel en heeft een verticale zwarte streep. Koolmezen komen vaak voor en zijn vaak te zien aan de muren om zich te voeden met kleine insecten.

De pimpelmeesCyanistes caeruleus

De kleinere neef van de koolmees en nog opvallender gekleurd. De gele borst van de pimpelmees is iets warmer dan die van de koolmees. De kop is azuurblauw, evenals de toppen van zijn vleugels en de bovenkant van zijn staart. Het heeft witte wangen en een donkerblauwe lijn die door het oog loopt. Net als de koolmees houdt het ook van jagen op kleine spinnen en insecten, verborgen tussen ons metselwerk.

Zwart RoodstaartPhoenicurus ochruros

Zwarte roodstaarten houden van het stadsleven en ze gedijen goed in de buurt van onze relatief warme en droge gebouwen. Als holte-nestelaars kunnen ze veel geschikte broedplaatsen vinden in ventilatieschachten, leidingen en tussen muren. De mannetjes zijn zwart en grijs en hebben een witte vlek op hun vleugels, de vrouwtjes zijn grijsachtig bruin. Kenmerkend voor hun naam, beide geslachten hebben een roestige rode staart. Mannen hebben de neiging om op hoge (20+ m) plaatsen te zingen.

MerelTurdus merula

De meest voorkomende merel van Nederland, vooral geliefd om zijn prachtige gezang. De mannetjes van deze soort zijn glanzend zwart. Ze hebben een gele ring rond de ogen en geel tot oranje snavels. Vrouwtjes hebben doffe bruine vachten en snavels en kunnen wat lichte vlekken op hun buik hebben. Ze missen de gekleurde ring rond de ogen.

HoutduifColumba palumbus

Houtduiven zien er mollig uit met witte vlekken aan de zijkant van de nek. Deze vogels hebben vele balkonplanten verwoest door er uren in te zitten. Hun kenmerkende, vijf- lettergrepige coo-geluid resoneert laag en geruststellend, ze doen weinig behalve eten.

RotsduifColumba livia

Deze duif voelt zich thuis op de façades van onze gebouwen. Hun natuurlijke habitat ligt op rotswanden en ze hebben zich goed aangepast aan onze steden. Ze onderscheiden zich van de houtduif door hun iriserende, paarse en groene halzen en de twee donkere banden over hun vleugels.

KauwCorvus monedula

Deze brutale kraai, kleiner dan zijn neef de zwarte kraai, is waarschijnlijk een gebruikelijke bezoeker van je balkon als je kruimels na het eten achterlaat. Hun grijs getinte hoofd is heel normaal en geen teken van hoge leeftijd. Hun ogen zijn wit, waardoor ze er nieuwsgierig uitzien.

Zwarte kraaiCorvus corone

Deze kraai is gitzwart met een zwarte snavel en ogen. Ze zijn een van de grootste vogels die je in onze tuin ziet. Deze zijn extreem intelligent maar schuw en dus moeilijker te herkennen dan de kauwen.

Vlaamse gaaiGarrulus glandarius


Dit is nog weer een andere kraai, met blauwe en witte vlekken op hun vleugels, een roestbruine lijf en zwarte strepen op hun overwegend witte koppen. Het zijn meestal bosvogels die niet vaak in de stad worden aangetroffen, maar die we soms in onze tuin hebben gezien.

HalsbandparkietPsittacula krameri

Deze luidruchtige inheemse vogels van het Indiase subcontinent zijn gezellige, felgroene leden van de parkieten familie. Ze hebben felle rode snavels en de mannetjes hebben een roze en zwarte band rond hun nek. Niet inheems in Europa, werd de soort in het midden van de vorige eeuw in Den Haag geïntroduceerd. Ze zijn zeer flexibel en zijn in de loop van de tijd in aantal toegenomen.

RoodborstjeErithacus rubecula

Een kleine bruine zangvogel met een grote attitude. Ze zijn gedurfd en nieuwsgierig en gemakkelijk te herkennen aan hun oranje borst en gezicht. Hun zang is helder, duidelijk en melodieus. Net als de mezen, genieten roodborstjes van het snoepen van kleine insecten die op en rond onze gebouwen leven, maar ze eten ook zaden en granen.

SlechtvalkFalco peregrinus

Soms vind je de overblijfselen van duiven op het Muzenplein. Deze macabere geschenken zijn de overblijfselen van de slechtvalk, een roofvogel die zeer succesvol is in steden met hoge gebouwen. Deze vogels zijn het snelste dier ter wereld en kunnen snelheden tot 320 km / u halen tijdens het duiken naar een prooi. Hoewel je ze misschien niet altijd ziet, heb je misschien hun angstaanjagende hoge schreeuwen gehoord als ze overvliegen.

Gewone dwergvleermuisPipistrellus pipistrellus

Voordat je ons onderbreekt, we weten dat deze vleermuis geen vogel is, maar een zoogdier. Maar we vinden dat de vleermuis in deze lijst, omdat je ze ‘s avonds rond het balkon kunt zien fladderen op zoek naar vliegende insecten. Dit behulpzame diertje houdt het aantal muskieten laag en laat ons genieten van zomernachten op ons balkon.

Seán Walsh

…………

Projecten en email adressen bestuursleden

Naam, contact Projecten Projecten Projecten
Gijs van Beeck Calkoen
TijdelijkGijs@gmail.com
06 82 467 743
Kruipruimten
Omgeving
ALV
Schoonmaak
Nieuwsbrief
Bestuur
Archief en post
Juridische bijstand
Eric Dijk
eric.simon@ziggo.nl 06 242 759 85
Verlichting
Dak
Schilderen portalen
en vloeren
Vervanging
vloerbedekking
Seán Walsh
walshspecial@gmail.com
06 50 88 58 04
Liften

André Wijnen
andre-wijnen@ziggo.nl
070 389 26 63
Financiën
Van ‘t Hof Rijnland
MJOP
Schilderwerk
Verzekeringen
Meldingen in Twinq
Tuin
Water
Energie

Newsletter 2019 – 2 June

You were sent recently the report of the spring meeting. However, we have some more news for you. We have residents residents in our building who spy out the window using large binoculars: Twitchers.

Garden party Saturday, July 13

You recently received an invitation for a party in our garden, de Fluwelen Tuin. That party is held for the three VVEs that are located around the garden (Allegro, Mythos and Parabel) and who jointly own the garden.

There will be a drink from 5 pm to 7 pm, followed by an Indonesian buffet. The costs for drinks are € 2.50 for the snacks and € 1.25 per drink. The buffet costs € 13 per person. Further details are in the invitation.

You can still sign up for that garden party up to and including Saturday 29 June. If you have lost the invitation, and therefore the reply slip, you can of course also do your own confirmation in the mailbox at Muzenplein 43 (Cor Stempher).

Garbage

On inspection of the garbage containers, we often find bags of empty bottles and cardboard moving boxes in or next to the containers. We have also found vessels containing used cooking-fat. The garbage containers are not intended for these types of waste. The garbage collection service therefore, does not always remove them.

Small items of household waste should be sealed in sturdy, waste-bags in the waste containers that are located in a room near each porch. They are emptied every Wednesday; the containers are cleaned once a month.

You can hand in chemical waste (medicines, cleaning agents, oil) and small electrical appliances at pharmacies, drug stores and electronics stores.

All your other household waste – paper, cardboard (moving) boxes, glassware, plastic, beverage cartons, cans – can be deposited in the municipal containers on the corner of Muzenstraat and Fluwelen Burgwal, a 2-minute walk away.

You can have bulky household waste such as mattresses, furniture and large electrical appliances such as washing machines collected by the municipality. You can make an appointment for this via tel.no. 14070 or via www.gemeentedenhaag / waste.

Subletting

Our common goal is for ourselves and our neighbours to live undisturbed. Night-time cleaning of the apartment above you, rattling, rolling suitcases that wake you up early in the morning for their owners to catch a cheap flight and late revellers stumbling in noisily at a late hour, is not appreciated by any of us. To prevent nuisance caused by short-term subletting, for example via AirBnB, the VvE does not allow renting an apartment for less than three months.

When an apartment is rented out or put into use, the owner is expected to sign a user statement. You can find the user statement form on Twinq in the section Administratie –> Belangrijke Documenten.

Outside painting

From August 2018, SG-Onderhoud has carried out major paintwork on the outside of frames, windows and doors of our Allegro complex. Until the first delivery, at the end of December 2018, this work proceeded approximately in accordance with the planning and was extremely successful. A number of delivery points were identified during the first delivery. The painter largely solved this at the end of January 2019.

Even then, however, some points remained open. Additional agreements have been made with individual owners / residents, but unfortunately we have to note that there are residents who did not comply with the agreements made and were not present at the agreed time. Fortunately, the SG Onderhoud company was so attentive to come back a few times, contrary to the usual procedure.

In a letter to the residents concerned, it was reported that Friday 14 June was the last day that the remaining work could still be done. Where there are still outstanding issues, the painter will no longer pick them up. Individual owners / residents will have to do that themselves. From week 28, the VVE board will have paint in the applied colors of white, blue and gray. It is possible to get some paint from the VVE board. You can request that from André Wijnen (MP 43).

A final interview took place on Monday 17 June with Mr Stef Groenendijk (SG Maintenance) and Patrick Hendriks (van ‘t Hof Rijnland, supervisor). The board has indicated that we are generally very satisfied with the work delivered. Mr Hendriks also indicated as supervisor that the work was carried out properly. The same statement was issued by the paint manufacturer (Wijzonol) whose representative also visited the work a number of times.

A number of windows and doors have been replaced. The original finger-fired pinewood has been replaced by hardwood (meranti), which greatly reduces the chance of new wood rot. However, we would like to ask all owners / residents to look at the condition of the paintwork from time to time and, if necessary, to add a small flaw here and there. The correct paint is, as already mentioned, available at the board. For the record: this of course only applies to the outside work.

In about three years (2021-2022), another small paint job (a so-called updating job) will take place.

Fluwelen Burgwal 56

The former premises of Vrijmetselarij on Fluwelen Burgwal 56 – near the garden gate – are being converted into a complex of 8 apartments. At his request, we informed the architect that he would not grant permission to build facilities such as fire stairs in or above our garden. Nevertheless, we have noticed that soil samples have been taken in our garden. We wrote to the agency about this, but received no response. Please, take photos and report to the board if you see suspicious activities at or near the building.

Painting entrance halls and lift halls/replacement carpets

Now that the exterior paintwork has been completed, we sometimes think it is time to refurbish the interior paintwork, namely the entrance halls on the ground floor and the elevator halls on the floors.
The paintwork of the entrance halls on the ground floor will be initiated by the board. It would be nice if there were a few volunteers per porch who would like to help. It is not all that much work, it happened in a few hours. Of course the board provides some “refreshments” for this work … You can already register as a volunteer. Based on these statements, we will set a definitive date (a Saturday afternoon in July or August).
Register with André Wijnen (MP 43) or andre-wijnen@ziggo.nl.

If you wish, you will have to do the paintwork in the elevator halls on the floors yourself, possibly together with your neighbors. The VVE will make wall paint and accessories available for this. Also to be specified by André Wijnen.

As decided in the ALV, the floor covering in the lift halls on the floors will soon be replaced. The assignment for this has since been set out. You will be informed in time when the floor covering is being replaced. It then seems useful to finish the paint work in those lift halls before the new floor covering is laid. Contamination (by paint) on the new floor covering will be removed at the expense of the respective owners. It is therefore important to pick up the paintwork in time.

Our garden: de Fluwelen Tuin

A meeting of the VVE Velvet Garden took place on 6 June, in which the VVEs Allegro, Mythos and Parabel are the owners of this garden. The following was decided at this meeting:

The stairwell from the garden to the Muzenplein parking garage will be cleaned and painted. Non-working lamps will be repaired or replaced. The instruction for this has been given. The work will be carried out within a very short time.
The entrance gate to the garden and the benches in the garden will also be painted.

The lock of the garden fence will be replaced in 2020. Three keys will be ordered per property (Allegro) (VVE account).

Because the gravel layer on the garden paths is no longer what it should be, gardener Engelsman has been asked to deposit sufficient gravel here.

Due to the great drought of the previous summer, quite a number of plants have died. At first it was thought (by Englishman) that they would come up again this spring, but that does not appear to be the case. A good number of plants will be replaced / planted by Engelsman. To prevent a similar “drama” in the future, the VVEs have now purchased a simple spray installation.

And further:
The black lighting posts (which have not been functioning for years) have been removed. Because the lamps at the rear of the storage blocks of Allegro have been replaced by (brighter) LED lighting, there is more than enough light in the garden. For this reason and for safety reasons, the lamp under the entrance gate will not be replaced.

Twitching from the balcony

A Twitcher is someone who records on a list all species of bird that they observe. We tend to do more than that and try to observe each individual feathered visitor and learn a bit about them. But, “Twitcher” is a catchy word.

Twitching

The Netherlands is home to several hundreds of bird species and has one of the highest concentrations of birds of North-Western Europe. Many nature enthusiasts and birdwatchers alike flock to national parks and nature reserves in The Netherlands every year to catch a glimpse of its rich avian diversity. It is however not necessary to travel great distances to come across some interesting species: many of them can be found right in our city!

Over the last three years or so, we have kept track of which species enjoy visiting our balconies and courtyard, and we have compiled it into the list below. Creating lists such as these requires us to spend quite some time observing, so as a side note: if you ever spot two guys standing on their balconies peering through binoculars, don’t worry! We are just bird enthusiasts! So without further ado, here is our list of bird species that you may admire around Muzenplein.

Great Tit – – Parus major

A brightly coloured passerine bird and the largest of the tit species. It can be identified by its black head with white cheeks and its olive back. Its chest is bright yellow and has a vertical black stripe. Great tits are very common and can often be seen clinging to the walls foraging for small insects.

Blue TitCyanistes caeruleus

The smaller cousin of the great tit and even more strikingly coloured. The blue tit’s yellow chest is a bit more muddled than that of the great tit. Its head is azure blue, as are the tips of its wings and the top of its tail. It has white cheeks and a dark blue line running through the eye. Like the great tit, it also enjoys feasting on the small spiders and bugs hidden away between our brickwork.

Black RedstartPhoenicurus ochruros

Black redstarts love the city life and they thrive near our relatively warm and dry buildings. As cavity nesters, they can find many suitable nesting sites in ventilation shafts, pipes and between walls. Males are black and grey and have a white patch on their wings, females are greyish brown. Indicative of their name, both sexes have a rusty red tail. Males tend to perch in high (20+ m) places to sing.

Common BlackbirdTurdus merula

The Netherlands’ most common thrush, especially loved for its exquisite song. The males of this species are a glossy black. They have a yellow ring around the eyes and yellow to orange beaks. Females have dull-brown coats and beaks and may have some light spots on their abdomen. They lack the coloured ring around the eyes.

Wood PigeonColumba palumbus

Wood pigeons are plump looking with white patches on the side of the neck. These birds have destroyed many balcony plants by sitting in them for hours. Their distinctive, five-syllable coo-sound resonates low and comfortingly as they sit around, doing little except eating.

Rock PigeonColumba livia

This pigeon is right at home at the façades of our buildings. Their natural habitat is on cliff-faces and they have adapted well to our cities. They can be distinguished from the wood-pigeon by their iridescent, purple and green necks and the two dark bands across their wings.

JackdawCorvus monedula

This cheeky corvid, smaller than his cousin the carrion crow, is likely a common visitor to your balcony if you leave crumbs after eating. Their grey tinted head is quite normal and not a sign of advanced age. Their eyes are white, giving them an inquisitive air.

Carrion CrowCorvus corone

This crow is jet black with a black beak and eyes. They are one of the largest birds you will see in our garden. These are extremely intelligent but shy and so, harder to spot that the jackdaws.

Eurasian Jay

This is yet another corvid with blue and white patches on their wings, rust-brown bodies and black stripes on their predominantly white heads. They are mostly woodland birds not often found in the city but, they have been seen on occasion in our garden.

Ring-necked ParakeetPsittacula krameri

This noisy native of the Indian Sub-continent is a gregarious, bright green member of the parakeet family. They have bright red beaks and the males have a pink and black band around their neck. Not native to Europe, the species was introduced to The Hague in the middle of the last century. They are extremely adaptable and have been increasing in numbers over the years.

European Robin – – Erithacus rubecula

A small brown songbird with a big attitude. They are bold and inquisitive and easily recognized by their orange chest and face. Their song is crisp, clear and melodic. Like the tits, robins enjoy snacking on the small insects that live on and around our buildings, but they also eat seeds and grains.

Peregrine FalconFalco peregrinus

At times, you may find the remains of pigeons on Muzenplein. These macabre gifts are the leftovers of the peregrine falcon, a raptor that is highly successful in cities with high buildings. These birds are the fastest animal on the planet and can reach speeds of up to 320 km/h while diving for prey. Though you may not always see them, you may have heard their eerie high-pitched cries as they fly overheard.

Common PipistrellePipistrellus pipistrellus

Before you say anything, we know this bat isn’t a bird but a mammal. We do believe it deserves a mention in this list, as you may find it fluttering around your balcony around dusk, feeding on flying insects. This helpful little creature keeps mosquito numbers down and lets us enjoy our summer nights on the balcony.

Seán Walsh

Projects and email addresses of board members

Name, contact Projects Projects Projects
Gijs van Beeck
Calkoen
TijdelijkGijs@gmail.com
06 82 467 743
Crawl spaces
Surroundings
ALV
Cleaning
Newsletter
Board
Archive and Post
Legal Affairs
Eric Dijk
eric.simon@ziggo.nl 06 242 759 85
Lighting
Roof
Painting of portals
and corridors
Replacement carpets
in corridors
Seán Walsh
walshspecial@gmail.com
06 50 88 58 04
Elevators

André Wijnen
andre-wijnen@ziggo.nl
070 389 26 63
Finance
Van ‘t Hof Rijnland
MJOP
Painting
Assurances
Reports in Twinq
Garden
Water
Energy